Language

Language Development 

News

Somali Oral Tradition and Role of Storytelling

Somali Youth Document the Diaspora with their Sheeko (Stories)

Research

Mogadishu on the Mississipi: Language, Racialized Identity and Education in a New Land

Socialisation, Language and Learning in a Somali Diasporic Community in Rinkeby

Tips for Parents

Alternative Communication Methods (Somali)

Bariidi Ilmaha Cusub (Saying Hello to your New Baby)

Communication Poster (Somali)

Cinjirka iyo Sheekada (Pacifiers and Talking)

Faa’iidada Telefishiinka (Making the Most of the TV)

Fahmidda Sida iyo Sababtu Ilmahaagu Kula Xirriiriyaayo (Understanding How and Why Your Child Communicates)

Heeso iyo Codayn (Songs and Rhymes)

Ilmaha ugu Sheekee Afkaaga Hooyo (Speak to your Children in your Native Language)

Ka Kaalmaynta Cunuggaaga af Barashaada (Helping your Child Learn Language)

Kobcinta iyo Isgarsiinta Hadalka (Communication Development)

Luuqad Barashaada Ilmaha Laga Bilaabo Dalasho Ila 30 Bilood (Language Development- Birth to 30 Months)

Luqadda Ilmahaaga Dugsi Bilaabidda Ka Hor (Your Preschool Child’s Speech and Language Development)

Maxaad Samneyn Laheyd Hadii aad Fahmiweysid Ubadkaaga (What To Do if You Don’t Understand Your Child)

Receptive and Expressive Language (Somali)

Talk to Your Baby (English-Somali)

Wada Sheekeysta Ilmaha (Talking with your Baby)

Wada Xariirka Bulshadeed (Social Communication) 

Waxqabadka Gaarka u ah Horumarinta Xiriirka (Activities for Promoting Communication)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s